Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/385

XML i Web Semàntica
Abarca Corrales, Felix
Universitat Oberta de Catalunya
En aquest treball es realitza una descripció dels llenguatges que constitueixen la base de la construcció de la Web Semàntica: l'XML, l'RDF i l'OWL. En concret, es realitza un estudi de la base de dades lèxica WordNet. Finalment, es presenta el disseny i la implementació d'una ontologia per representar les relacions lèxiques dels mots del català. A partir d'aquesta ontologia es crea una petita base de dades basada en la temàtica dels animals de companyia. Aquest cas pràctic permet extreure conclusions sobre els avantatges d'introduir metadades en els documents electrònics, i sobre les facilitats que ofereixen les aplicacions actuals pel desenvolupament d'aquest tipus de documents.
En este trabajo se lleva a cabo una descripción de los lenguajes que constituyen la base de la contrucción de la Web Semántica: el XML, el RDF y el OWL. En concreto se desarrolla un estudio de la base de datos léxica WordNet. Finalmente, se presenta el diseño y la implementación de una ontología para representar las relaciones léxicas de los motes del catalan. A partir de esta ontología se crea una pequeña base de datos basada en la temática de los animales de compañía. Este caso práctico permite extraer conclusiones sobre las ventajas de introducir metadatos en los documentos electrónicos, y sobre las facilidades que ofrecen las aplicaciones actuales para el desarrollo de este tipo de documentos.
This study carries out a description of the languages that constitute the basis of construction of the Semantic Web: XML, RDF and OWL. Specifically, a study is carried out from the lexical database WordNet. Lastly, we present the design and implementation of an ontology to represent the lexical relations of nicknames in Catalan. From this ontology a small database is created on the subject of household pets. This practical case enables us to draw conclusions on the advantages of introducing metadata in electronic documents, and on the facilities offered by existing applications for development of these kinds of documents.
10-06-2010
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/385
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem