Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/376

Aplicació per gestionar fàbriques de televisors
Garcia i Pérez, Cèsar
Universitat Oberta de Catalunya
L'objectiu d'aquest projecte és l'anàlisi, disseny i la seva corresponent implementació d'una solució basada en programari per a poder gestionar un conjunt de fabriques de televisors i monitors en quan a la gestió de l'estoc d'escandall, la gestió de les OF's i la gestió dels FR.
El objetivo de este proyecto es el análisis, diseño y su correspondiente implementación de una solución basada en software para poder gestionar un conjunto de fábricas de televisores y monitores en cuanto a la gestión del stock de escandallo, la gestión de las OF's y la gestión de FR.
The objective of this project is analysis, design and the corresponding implementation of a software-based solution for managing a group of television and monitor factories with regard to management of sample stock for pricing, management of Of's and management of FR.
10-06-2010
Electronic data processing
Application software -- Developmen
Factories -- Automation
Television -- Receivers and reception
Informàtica
Programari d'aplicació -- Desenvolupament
Fàbriques -- Automatització
Televisió -- Receptors i recepció
Informática
Software de aplicación -- Desarrollo
Fábricas -- Automatización
Televisión -- Receptores y recepción
Aquesta memòria es publica sota llicència GPL v3 i a més a més, en aquesta llicència s'adjunta la clàusula de reconeixement de l'autor de l'obra, inalterable en elmateniment i evoluació de la mateixa.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem