Citación recomendada para este documento

Plana Bassols, Montserrat. "Disseny d'un sistema d'informació per als nouvinguts estrangers a Olot : 'EL SINO'". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/1254>. [Consulta: 20-04-18].