Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1254

Disseny d'un sistema d'informació per als nouvinguts estrangers a Olot : 'EL SINO'
Plana Bassols, Montserrat
Universitat Oberta de Catalunya
Treball que té com a objectiu desenvolupar i aplicar un sistema d'informació integrat al servei d'atenció al públic nouvingut d'origen estranger a la ciutat d'Olot. El sistema s'ha dissenyat en tres grans apartats: en el primer es presenta una diagnosi de les necessitats informatives; el segon correspon pròpiament al disseny del sistema d'informació amb l'elaboració d'un observatori estadístic de la immigració a Olot, d'unes fitxes descriptives de tràmits administratius i d'unes fitxes de serveis locals, i el tercer apartat és el disseny d'un sistema informàtic per a la gestió de tota la informació amb la creació d'un lloc web i el disseny conceptual d'un sistema de gestió de base de dades.
Trabajo que tiene como objetivo desarrollar y aplicar un sistema de información integrado al servicio de atención al público de origen extranjero en la ciudad de Olot. El sistema se ha diseñado en tres grandes apartados: en el primero se presenta una diagnosis de las necesidades informativas; el segundo corresponde propiamente al diseño del sistema de información con la elaboración de un observatorio estadístico de la inmigración en Olot, de unas fichas descriptivas de trámites administrativos y de unas fichas de servicios locales, y el tercer apartado es el diseño de un sistema informático para la gestión de toda la información con la creación de un sitio web y el diseño conceptual de un sistema de gestión de base de datos.
Project whose objective is to develop and implement a comprehensive information system for the service providing attention to the public of foreign origin in the city of Olot. The system was designed in three large sections: the first presents a diagnosis of informative needs; the second corresponds to the actual design of the information system with elaboration of a statistical observatory of immigration in Olot, consisting of descriptive files of administrative procedures and files on local services, while the third section is the design of the computer system for management of all of this information with the creation of a web site and conceptual design of a database management system.
10-06-2010
Information Systems
Foreign Societies
Emigration and Immigration
Sistemes d'informació
Societats estrangeres
Emigració i immigració
Sistemas de información
Sociedades extranjeras
Emigración e inmigración
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1254
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem