Citación recomendada para este documento

Batallé Company, Maria Montserrat. "La gestió de la informació des de la biblioteca escolar". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/1252>. [Consulta: 21-04-18].