To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1242

La ética del cuidar y la atención de enfermería
Gasull Vilella, Maria
Universitat Oberta de Catalunya
El present treball analitza l'ètica de la cura i l'atenció d'infermeria. Es descriuen els seus antecedents i la influència del feminisme en les cures d'infermeria. Així mateix, s'analitza mitjançant unes entrevistes en profunditat, la dimensió ètica de les cures segons els models de Watson i Roach a un centre hospitalari del nostre pais.
El presente trabajo analiza la ètica del cuidar y la atención de enfermería. Se describen sus antecedentes y la influencia del femenismo en los cuidados enfermeros. Así mismo, se analiza mediante unas entrevistas en profundidad, la dimensión ética de los cuidados según los modelos de Watson y Roach en un centro hospitalario de nuestro país.
This work analyzes the ethics of care giving and nursing. It describes its origins and the influence of feminism on caregiving. Through extensive interviews, it also analyzes caregivers from an ethical perspective according to the Watson and Roach models in a hospital institution in our country.
2010-06-10
Feminism
infermeria
Feminisme
enfermeria
Feminismo
© Maria Gasull Vilella. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters