Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1234

Argon@uta : Les TIC a les webs dels museus d'història i arqueologia
Solanilla Demestre, Laura
Universitat Oberta de Catalunya
En un principi, aquest projecte es va concebre com un treball de recerca aplicada sobre les possibilitats que obrien les TIC en la gestió del patrimoni. Per tant, es volien contemplar tots els àmbits que conformen la gestió patrimonial: la difusió, la conservació, la gestió d'equipaments, la restauració, la investigació... El resultat d'aquest treball es volia plasmar en la creació d'una pàgina de recursos virtuals per a la gestió del patrimoni que contemplaria dues vessants. D'una banda, aplegaria un recull d'experiències en l'àmbit virtual d'arreu del món -CD's, planes web, interactius...- que poguessin servir de referent als professionals de la gestió patrimonial i als estudiants d'aquest àmbit. D'altre banda, aquesta plana volia oferir una anàlisi crítica i comentari dels recursos seleccionats.
En un principio, este proyecto se concibió como un trabajo de investigación aplicada sobre las posibilidades que abrían las TIC en la gestión del patrimonio. Por tanto, se querían contemplar todos los ámbitos que conforman la gestión patrimonial: la difusión, la conservación, la gestión de equipamientos, la restauración, la investigación... El resultado de este trabajo se quería plasmar en la creación de una página de recursos virtuales para la gestión del patrimonio que contemplaría dos vertientes. Por una parte, reuniría una recopilación de experiencias en el ámbito virtual alrededor del mundo -CD's, páginas web, interactivos...- que pudiesen servir de referente a los profesionales de la gestión patrimonial y a los estudiantes de este ámbito. Por otra parte, esta página quería ofrecer un análisis crítico y comentario de los recursos seleccionados.
Originally, this project was conceived as an applied research study on the possibilities opened up by ICT in management of patrimony. Therefore, we wanted to look at all the areas that constitute patrimonial management: diffusion, preservation, management of facilities, restoration, research¿The result of this work was to be expressed in the creation of a page of virtual resources for management of patrimony that would examine two aspects. On the one hand, it would include a compilation of experiences in the virtual sphere regarding this area ¿CDs, web pages, interactives¿- which could serve as a reference for patrimony management professionals and students of this field. On the other hand, this page intends to offer critical analysis and commentary on the selected resources.
10-06-2010
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1234
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados