Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1226

CONSCIÈNCIA IDIOMÀTICA dins el marc del bilingüisme català-castellà a Catalunya
Peramiquel Cols, Roser
Universitat Oberta de Catalunya
Recerca sobre usos i actituds lingüístiques a Catalunya en el marc del bilingüisme català-castellà. S'analitza la relació entre la consciència idiomàtica de la població i l'ús social de la llengua, per mitjà de 100 enquestes virtuals contestades per individus d'entre 25 i 55 anys amb estudis de nivell universitari.
Investigación sobre usos y actitudes lingüísticas en Cataluña en el marco del bilingüismo catalán-castellano. Se analiza la relación entre la conciencia idiomática de la población y el uso social de la lengua, a partir de 100 encuestas virtuales contestadas por individuos de entre 25 y 55 años con estudios de nivel universitario.
Research into language uses and attitudes in Catalonia within the framework of Spanish/Catalan bilingualism. It analyses the relationship between the language awareness of the population and the social use of the language through 100 virtual questionnaires completed by university-educated people between 25 and 55 years of age.
10-06-2010
© Roser Peramiquel Cols. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem