To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1194

Col·lectius virtuals i lactància materna
Ferro Gay, Elena
Universitat Oberta de Catalunya
Existeix un gran nombre de grups virtuals dedicats a la maternitat (i a la paternitat), i alguns d'ells tenen un alt grau de participació. En el cas de la lactància materna, la manca de suport social i familiar, i la poca informació, o informació contradictòria que reben les mares, fins i tot, per part del seu pediatra, fa pensar que aquests grups poden ser un recurs a tenir en compte per tal d'obtenir aquesta expertesa i recolzament necessaris per a portar endavant amb èxit l'alletament dels fills. L'objectiu d'aquest treball és observar com funcionen alguns d'aquests grups, a través de l'observació participant, parant especial atenció a dos aspectes concrets: l'equilibri entre la funció informativa i la funció de suport, i el que he definit com a l'economia de la veritat.
Existe un gran número de grupos virtuales dedicados a la maternidad (y a la paternidad), y algunos de ellos tienen un alto grado de participación. En el caso de la lactancia materna, la falta de soporte social y familiar, y la poca información, o información contradictoria que recibimos las madres, hasta, por parte de su pediatra, hace pensar que estos grupos pueden ser un recurso a tener en cuenta para tratar de obtener este dominio y apoyo necesarios para llevar a cabo con éxito de la lactancia de los hijos. El objetivo de este trabajo es observar como funcionan algunos de estos grupos, a través de la observación participante, prestando especial atención a dos aspectos concretos: el equilibrio entre la función informativa y la función de apoyo, y el que he definido como "economía de la verdad".
There are a large number of virtual groups devoted to maternity (and paternity), with some of these having a high degree of participation. In the case of maternal breastfeeding, the lack of social and family support, as well as the lack of information, or contradictory information received by mothers, including from their pediatrician, cause us to think that these groups may be a resource to take into account in attempting to obtain the support and control necessary to successfully breastfeed children. The objective of this study is to observe how some of these groups work, through participant observation, paying special attention to two specific aspects: the balance between the informative function and the support function, and what I have defines as 'economy of truth'.
2010-06-10
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1194
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters