To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1148

Els àngels de la "New Age" : la literatura didàctica i les cartes oracle que tracten d'ensenyar a comunicar-se amb els àngels
Pons Guasch, Elisa
Universitat Oberta de Catalunya
Una mirada des dels Estudis Culturals sobre la literatura didàctica i les cartes oracle que tracten d'ensenyar a comunicar-se amb els àngels. Són productes relativament nous en el mercat, comercialitzats per les indústries culturals i generats en el sector dels nous moviments religiosos conegut com New Age.
Una mirada desde los Estudios Culturales sobre la literatura didáctica y las cartas oráculo que tratan de enseñar a comunicarse con los ángeles. Son productos relativamente nuevos en el mercado, comercializados por las industrias culturales y generados en el sector de los nuevos movimientos religiosos conocido como New Age.
A look from Cultural Studies at didactic literature and the oracle cards that try to teach one to communicate with angels. These are relatively new products on the market, marketed by cultural industries and generated in the sector of new religious movements known as New Age.
2010-06-10
Religion and Sociology
Religion
Commerce
Religió i sociologia
Religió
Comerç
Religión y sociología
Religión
Comercio
© Elisa Pons Guasch. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters