Citación recomendada para este documento

Pontí Roca, Francesc. "Intel·ligència emocional : una aproximació crítica". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/1137>. [Consulta: 24-04-18].