Recommended citation for this document

Luengo Filgueiras, Xavier. "El mirall de la guerra". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/1134>. [Consulta: 17-01-18].