Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/1129

Adolescents i violència : l'escola, escenari de la violència entre iguals
Carles Sérvulo, Elisa Maria
Universitat Oberta de Catalunya
El treball pretén abordar el fenomen de la violència escolar en edat adolescent, les causes que l'originen i com es reprodueix en el marc escolar, mitjançant l'anàlisi de la societat, la família, l'escola... i com influeix en els i les adolescents.
El trabajo pretende abordar el fenómeno de la violencia escolar en edad adolescente, las causas que lo originan y cómo se reproduce en el marco escolar, mediante el análisis de la sociedad, la familia, la escuela ... y cómo influye en los y las adolescentes.
This study deals with the phenomenon of school violence among teenagers, its causes and how it occurs in the school context, through analysis of society, family, school... and how this influences teenagers of both sexes.
10-06-2010
Teenagers
Conflicts
Schools
Adolescents
Conflictes
Violència escolar
Escoles
Adolescentes
Conflictos
Violencia escolar
Escuelas
© Elisa M. Carles Sérvulo. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquestaobra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia,el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com ladistribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escritade l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document