L´objetiu general del present subprojecte és la elaboració de criteris, eines i metodologies innovadores pel diagnòstic integral de l´accesibilitat dels Béns d´Interès Cultural, a partir de la definició d´uns criteris compartits d´Accesibilitat Universal del conjunt i del seu entorn definits en relació amb les seves característiques constructives, tipològiques i funcionals.