Recommended citation for this document

Bretones, María Trinidad. "Una nova societat civil: accions col·lectives de masses a l'Espanya postransicional (ca. 1982-2002)". Aguilar, Salvador. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/12622>. [Consulta: 01-07-16].