Recommended citation for this document

Estopà, Rosa ; Cabré Castellví, M. Teresa ; Vivaldi, Jordi. "Sistemes d'extracció automàtica de (candidats a) termes: estat de la qüestió". 1998. <http://hdl.handle.net/2072/58>. [Consulta: 17-10-17].