Citación recomendada para este documento

Estopà, Rosa ; Cabré Castellví, M. Teresa ; Vivaldi, Jordi. "Sistemes d'extracció automàtica de (candidats a) termes: estat de la qüestió". 1998. <http://hdl.handle.net/2072/58>. [Consulta: 20-04-18].