To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/3629

Estudi i Simulació Tèrmica d’una Vivenda Bioclimàtica
Forné Massoni, David
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes d'Enginyeria; Baldasano Recio, José María
Les activitats energètiques (processat, transformació, consum,..) representen un 80% de les emissions de CO2 a escala mundial, és per aquest fet que diem que la energia posseeix la clau del canvi climàtic. La motivació d’aquest projecte es centra en el fet de que el consum d’energia final al sector residencial és el 27% del total de l’energia final consumida a l’Europa dels 25 (MITYC, 2006, p16) i en la necessitat de construir, per tant, vivendes d’alta eficiència energètica que redueixin aquestes necessitats energètiques. Aquest document combina noves solucions constructives amb estratègies solars passives aplicades a una vivenda estudi, amb l’objectiu d’aconseguir una vivenda prototipus de baix consum energètic de climatització per a quatre zones climàtiques que defineixen globalment l’estat espanyol (Madrid, Sevilla, Bilbao i Barcelona). Dites solucions constructives es centren en la utilització de panells alleugerats, conformats per una ànima de poliestirè expandit amb dues malles d’acer electrosoldades espacialment, com a tancaments de la vivenda. El programa de simulacions dinàmiques per ordinador TRNSYS v16 és la eina amb la qual s’obtindran els resultats d’aquest projecte. El procediment és definir una vivenda de referència que compleixi la normativa del nou CTE a través del programa LIDER. Es situa la temperatura de calefacció a 21ºC i la de refrigeració a 25ºC, assegurant sempre així aquesta franja de temperatures a l’interior de la vivenda. Dita vivenda s’introdueix a TRNSYS i s’apliquen escenaris d’estratègies passives de millora energètica trobant un semiòptim a cada escenari i acumulant-lo als escenaris posteriors. Finalment s’obté una vivenda òptima en quant a consums energètics per les quatre zones climàtiques. Els escenaris queden definits com S.0 Cas Base, S.1 Orientació, S.2 Impacte en l’aïllament, S.3 Elements d’ombra i S.4 Finestres. Els consums energètics totals de la vivenda (calefacció i refrigeració) a cada escenari s’expressen en kWh/m2·any. La mitjana dels resultats en les quatre zones climàtiques de cada semiòptim expressats en % de reducció de S.0 ha estat el següent: un 2% en l’orientació, un 18% en aïllament, un 28% en elements d’ombra i un 50% en finestres. Aquests resultats volen dir que amb l’aplicació dels quatre escenaris semiòptims s’obté una vivenda òptima amb un consum energètic total de climatització la meitat del cas base. La utilització dels panells de poliestirè com a parets de la vivenda combinat amb aquestes estratègies solars passives en forma d’escenaris dóna com a consums totals en mitjana per les quatre zones climàtiques de 15 kWh/m2·any de calefacció i 25 kWh/m2·any de refrigeració. Vistos aquests consums tant mínims, diem que els objectius d’aquest document s’han complert satisfactòriament.
Àrees temàtiques de la UPC::Energies
Sustainable architecture
Architecture and climate
Dwellings -- Insulation
Dwellings -- Energy consumption
Solar houses
Arquitectura sostenible
Arquitectura i clima
Habitatges -- Aïllament
Habitatges -- Consum d'energia
Cases solars
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters