Recommended citation for this document

Rovira Tura, Ferran. "Proposta de migració segura d'agents amb sol·licitud de classes sota demanda per a la plataforma JADE". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/5412>. [Consulta: 18-12-17].