Citació recomanada per aquest document

Térmens i Graells, Miquel. "Distribució de revistes científiques en format digital". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 2001. <http://hdl.handle.net/2072/51>. [Consulta: 15-12-17].