Citació recomanada per aquest document

Jofre Monseny, Jordi ; Solé Ollé, Albert. "Tax differentials and agglomeration economies in intraregional firm location". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/12021>. [Consulta: 19-03-18].