To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/12031

The empirics of spatial competition: evidence from European regions
Duch Brown, Néstor
Universitat de Barcelona
The New Economic Geography literature allows detailed analysis of the factors that determine the location decisions of firms in integrated markets. However, the competitive process is modelled in a rather rudimentary way, and the empirical evidence has usually been obtained from reduced-form econometric specifications. This study describes a structural model that takes into account strategic interactions between firms. We investigate the relationship between the degree of perceived competition ¿ not only from local firms but from firms in other regions ¿ and geographic concentration. The preliminary results indicate that, in aggregate terms, local firms present stronger competition than firms in other regions. Moreover, it is confirmed that greater geographical concentration of production reduces market power, due to the intensification of local competition; however, its impact on production costs is unclear.
La literatura de la Nova Geografia Econòmica permet analitzar amb detall els factors que determinen les decisions de localització de les empreses en mercats integrats, però en aquests models el procés competitiu es modela de manera rudimentària. A més, l'evidència empírica normalment s'ha obtingut a partir d'especificacions economètriques en forma reduïda. En aquest treball es desenvolupa un model estructural on es tenen en compte les interaccions estratègiques entre les empreses. S'investiga la relació entre el grau de competència percebuda, no només localment sinó també pel que fa a indústries localitzades en altres regions, i la concentració geogràfica. Els resultats preliminars indiquen que, en termes agregats, la intensitat de la competència local és més forta que la pressió competitiva exercida per indústries distants. A més, es confirma que una major concentració geogràfica de la producció redueix el poder del mercat a causa de la intensificació de la competència local, però al mateix temps el seu impacte en els costos de la producció és ambigu.
La literatura de la Nueva Geografía Económica permite analizar con detalle los factores que determinan las decisiones de localización de las empresas en mercados integrados, pero en estos modelos el proceso competitivo se modela de manera rudimentaria. Además, la evidencia empírica normalmente se ha obtenido a partir de especificaciones econométricas en forma reducida. En este trabajo se desarrolla un modelo estructural donde se tienen en cuenta las interacciones estratégicas entre las empresas. Se investiga la relación entre el grado de competencia percibida, no sólo localmente sino también con respecto a industrias localizadas en otras regiones, y la concentración geográfica. Los resultados preliminares indican que, en términos agregados, la intensidad de la competencia local es más fuerte que la presión competitiva ejercida por industrias distantes. Además, se confirma que una mayor concentración geográfica de la producción reduce el poder del mercado debido a la intensificación de la competencia local, pero al mismo tiempo su impacto en los costes de la producción es ambiguo.
2010-05-11
Competència econòmica
Espai (Economia)
Concentració econòmica
Concentració industrial
Competition
Space in economics
Oligopolies
Industrial concentration
cc-by-nc-nd, (c) Duch, 2006
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters