Citació recomanada per aquest document

Royes, A. (Albert). "Documento sobre las voluntades anticipadas". Observatori de Bioètica i Dret. . <http://hdl.handle.net/2445/11369>. [Consulta: 26-04-18].