Recommended citation for this document

Alturo, Núria ; Payrató, Lluís, 1960-. "Corpus Oral de Conversa Col·loquial (COC). Conversa01. Sopar al menjador". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/11566>. [Consulta: 22-04-18].