Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2445/12193

Confusió i borsa
Perramon Ayza, Joaquim Maria
Universitat de Barcelona
En aquest article es conceptualitza la confusió en termes d'incertesa, considerant posteriorment com intervé en el procés de formació de creences i en la presa de decisions d'inversió i distingint tres tipus d'estratègies inversores, la diversificació, la concentració en empreses confiant en el pla empresarial i en la capacitat de gestió i, finalment, el seguidisme, referent a l'estratègia basada en confiar en tercers (rumors, notícies, experts, gurus ...). D'acord amb aquesta anàlisi, s'estableix la influència de la informació i la confusió en formació de les bombolles financeres i s'il·lustra amb l'exemple de la bombolla immobiliària i el crac borsari de 2008 a Espanya.
This article conceptualises the confusion in terms of uncertainty, given subsequently as involved in the formation of beliefs and making investment decisions, distinguishing three types of investing strategies: diversification, concentration of companies relying on the business plan and management skills and finally, then for an strategy based on a trusted third parties (rumours, news, experts, gurus,¿).According to this analysis, establishing the influence of the information and confusion in formation of financial bubbles, and illustrated with the example of the housing bubble and the stock-marked crash of 2008 in Spain.
04-05-2010
Informació
Inversions
Borsa de valors
Incertesa
Especulació
Finances
Information
Investments
Stock-exchange
Uncertainty
Speculation
Finance
cc-by-nc-nd, (c) Perramon, 2010
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
         

Mostrar el registro completo del ítem