Citació recomanada per aquest document

Mizutani, Tetsuro ; Ramos Gómez, Àngels. "D mesons in nuclear matter: A DN coupled-channel equations approach". Universitat de Barcelona. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/12211>. [Consulta: 12-12-17].