Citació recomanada per aquest document

Martínez Alonso, Juan Carlos. "A consistency result on thin-tall superatomic Boolean algebras". Universitat de Barcelona. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/7666>. [Consulta: 20-09-17].