To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/12143

The Impact of Monetary Union on EU-15 Sovereign Debt Yield Spreads
Gómez-Puig, Marta
Universitat de Barcelona
With European Monetary Union (EMU), there was an increase in the adjusted spreads (corrected from the foreign exchange risk) of euro participating countries' sovereign securities over Germany and a decrease in those of non-euro countries. The objective of this paper is to study the reasons for this result, and in particular, whether the change in the price assigned by markets was due to domestic factors such as credit risk and/or market liquidity, or to international risk factors. The empirical evidence suggests that market size scale economies have increased since EMU for all European markets, so the effect of the various risk factors, even though it differs between euro and non-euro countries, is always dependent on the size of the market.
Amb la Unió Monetària Europea (EMU), havia un augment en les extensions ajustades (corregides del risc del canvi la moneda estrangera) de les seguretats sobiranes dels països que participaven de l'euro sobre Alemanya i una disminució dels dels països del no-euro. L'objectiu d'aquest article és estudiar les raons d'aquest resultat, i particularment, si el canvi en el preu assignat pels mercats era a causa de els factors domèstics tals com risc de crèdit i/o liquiditat del mercat, o als factors de risc internacionals. L'evidència empírica suggereix que les economies de l'escala de la grandària de mercat hagin augmentat des de EMU per a tots els mercats europeus, així que l'efecte dels varis factors de risc, tot i que ell diferència entre l'euro i els països del no-euro, són sempre depenents en la grandària del mercat.
2010-05-04
Unions monetàries
Mercat financer
Risc (Economia)
Liquiditat (Economia)
Crèdit
Monetary unions
Financial market
Risk
Liquidity (Economics)
Credit
cc-by-nc-nd, (c) Gómez, 2006
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Gómez-Puig, Marta; Sosvilla Rivero, Simón, 1961-; Singh, Manish K.
Gómez-Puig, Marta; Sosvilla Rivero, Simón, 1961-; Ramos Herrera, María del Carmen
 

Coordination

 

Supporters