Citación recomendada para este documento

Sieiro Córdoba, Javier José ; López Villegas, José María ; Cabanillas, José ; Osorio, Joan A. ; Samitier i Martí, Josep. "A physical frequency-dependent compact model for RF integrated inductors". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/8725>. [Consulta: 21-02-18].