Citación recomendada para este documento

Mallol i Esquefa, Miquel. "L'ensenyament de la problemàtica del disseny en la pregunta pels seus orígens". Universitat de Barcelona. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/11470>. [Consulta: 22-01-18].