Recommended citation for this document

Mallol i Esquefa, Miquel. "L'ensenyament de la problemàtica del disseny en la pregunta pels seus orígens". Universitat de Barcelona. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/11470>. [Consulta: 21-02-17].