Citación recomendada para este documento

Urbano Salido, Cristóbal ; Térmens i Graells, Miquel. "Les set vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia dels treballs publicats en revistes científiques digitals". Universitat de Barcelona. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/8895>. [Consulta: 17-01-17].