Recommended citation for this document

Urbano, Cristóbal ; Térmens i Graells, Miquel. "Les set vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia dels treballs publicats en revistes científiques digitals". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/8895>. [Consulta: 23-11-17].