Recommended citation for this document

Barberà Altimira, Gemma. "La Cohesió discursiva i l'espai en la llengua de signes catalana". Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Filologia. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/4880>. [Consulta: 30-09-16].