Citación recomendada para este documento

Brufau de Barberà, Joaquim. "Novetats que afecten a la nutrició animal a Europa. Nou model europeu de producció animal". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 2001. <http://hdl.handle.net/2072/4777>. [Consulta: 16-09-17].