Citació recomanada per aquest document

Alomar Kurz, Òscar. "La revegetació en el control biològic de plagues". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 1999. <http://hdl.handle.net/2072/4644>. [Consulta: 23-10-17].