Citació recomanada per aquest document

Fundació Mas Badia. "Full Tècnic. Conreus Extensius. Comarques de Girona, núm. 3 (2006)". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 2006. <http://hdl.handle.net/2072/4638>. [Consulta: 20-09-17].