Citació recomanada per aquest document

Torne Berga, David. "Development of a tool for the construction of "ground truth" for complex color images with text". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/43819>. [Consulta: 17-03-18].