Recommended citation for this document

Mir Izard, Josep. "Estudi per a un sistema de mesura de pes per a marmota alpina". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/43811>. [Consulta: 22-04-18].