Citació recomanada per aquest document

Díaz Sancho, Iván. "La estela de Orfeo: poética de la trascendencia en Juan Eduardo Cirlot". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/4368>. [Consulta: 18-03-18].