Recommended citation for this document

Cerezo Moya, Diego. "A la recerca de l'occità: Tres dialectes del nord". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/43671>. [Consulta: 18-12-17].