Recommended citation for this document

Rojas Romero, Oscar. "Integració d’un sistema de visió per computador a una cèl·lula flexible de transport". Martí Marly, Robert. 2010. <http://hdl.handle.net/10256/1898>. [Consulta: 18-01-18].