Recommended citation for this document

Salvador Gràcia, Jordi. "Vocabulari d'escenografia i maquinària escènica". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/4354>. [Consulta: 21-11-17].