To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/1824

Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape ecology). Una interpretación desde la geografía
Vila Subirós, Josep; Varga Linde, Diego; Llausàs i Pascual, Albert; Ribas Palom, Anna
L'ecologia del paisatge neix en una vinculació ben estreta amb la geografia i viu un espectacular desenvolupament a partir de la segona meitat del segle XX. En l’actualitat, és una perspectiva científica transdisciplinària, consolidada i reconeguda, que intenta comprendre i ajudar a resoldre els principals reptes ambientals contemporanis pel que fa a la conservació del patrimoni natural i cultural. En aquestes pàgines, es repassa de forma sintètica els conceptes clau i els mètodes, eminentment quantitatius, emprats per l’ecologia del paisatge per analitzar la situació i l’evolució dels paisatges
La ecología del paisaje nace en estrecha vinculación con la geografía y vive un desarrolloespectacular a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, es una perspectivacientífica transdisciplinaria, consolidada y reconocida, que intenta comprender y ayudara resolver algunos de los principales retos ambientales contemporáneos en la conservacióndel patrimonio natural y cultural. En estas páginas, se repasa de forma sintética los conceptosy los métodos, eminentemente cuantitativos, utilizados por la ecología del paisaje paraanalizar la situación y la evolución de los paisajes
Landscape ecology was born narrowly linked with geography and suffers a fast paced developmentduring the second half of the 20th century. Currently, it is a transdisciplinary scientificperspective, consolidated and recognized, that aims to understand and to aid solvingsome of the main contemporary environmental challenges for the conservation of culturaland natural patrimony. In this paper, key concepts and methods, mostly quantitative,used in landscape ecology in order to analyze the situation and evolution of landscapes arereviewed in a synthetic manner
L'écologie du paysage née en relation à la géographie et connait un développement notableà partir de la deuxième moitié du XXème. siècle. Actuellement, est une perspective scientifiquetransdisciplinaire, consolidée et reconnue qui veux comprendre et aider à résoudre quelquesdes défis enviromentales contemporaines de la conservation du patrimoine naturel et culturel.Dans ces pages se repassent de manière synthétique des concepts et des méthodes,éminemment quantitatives, qui sont utilisés par l’écologie du paysage à fin d’analyser l’étatet l’évolution des paysages
2010-01-22
Ecologia del paisatge
Landscape ecology
Geografia
Geography
Tots els drets reservats
Article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters