Citación recomendada para este documento

Valls Ferrer, Margalida. "Language acquisition during a stay abroad period following formal instruction: temporal effects on oral fluency development". Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge. . <http://hdl.handle.net/2072/43320>. [Consulta: 20-04-18].