El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona està organitzat en tres unitats on s'integren les quatre àrees de coneixement: Unitat de Didàctica de la Música (Didàctica de l’Expressió Musical), Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques (Didàctica de l’Expressió Plàstica i Dibuix), Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal (Didàctica de l’Expressió Corporal).

Cliqueu aquí per obtenir informació sobre l’activitat de recerca del Departament.