To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/7919

El càlcul matricial i la seva influència en l’epistemologia de les matemàtiques
Martínez Barrio, Fuensanta
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada IV; Gómez, Joan (Gómez Urgellés)
Aquest projecte neix com a resposta a unes necessitats sorgides amb el nou model europeu d’educació superior. En aquest nou model, on es vol donar un paper més actiu a l’alumnat i on les estratègies didàctiques d’ensenyament s’orienten a la resolució de casos pràctics per mitjà de l’aprenentatge basat en problemes, es busca que l’estudiant assumeixi habilitats, destreses i competències progressivament. Es tracta doncs de dotar l’alumne d’un material didàctic per complementar i/o assolir uns coneixements bàsics i sòlids en el àmbit de les matrius. El projecte consisteix en una web didàctica constituïda per unes unitats didàctica i tests entre d’altres funcionalitats. S’ha elaborat un material que pretén estimular els alumnes amb una sèrie de cassos reals–pràctics on l’estudiant anirà assimilant uns conceptes matemàtics (en aquest cas relacionats amb les matrius) extrets de situacions quotidianes. Cada unitat didàctica es pot interpretar con una eina modelitzadora [1] amb la que l’alumne anirà resolen qüestions de dificultat creixent. L’estudiant també és podrà autoavaluar mitjançant uns tests creats als efectes. El global del projecte abasteix una part multimèdia , el web didàctic, complementada amb uns dossiers que l’estudiant anirà omplint al llarg de cadascuna de les unitats didàctiques. És amb aquests documents amb els que el professor podrà avaluar els coneixements adquirits amb la unitat didàctica corresponent, i on l’estudiant explicarà per escrit cóm ha arribat als resultats del problemes plantejats al web. La decisió de realitzar aquest material en format web va ser presa per motius d’accessibilitat pels estudiants i per la facilitat d’actualització dels continguts. Un altre aspecte a tenir en compte va ser el repte d’oferir un material atractiu per la senzillesa i claredat dels continguts, per tal d’evitar el perdre l’atenció en lo essencial així com la forma d’oferir la informació. És força interessant remarcar l’enfocament pedagògic, és a dir, la manera d’oferir la teoria matemàtica als estudiants. Cada unitat didàctica representa una situació REAL quotidiana, a patir de la qual, es pretén que l’estudiant vagi construint un model matemàtic (construir la suma, el producte de matrius, etc...) i aprehenent-ne conceptes bàsics. I amb els problemes proposats resoldre’ls matemàticament i interpretar-ne els resultats. Aquest material vol servir de suport en les noves titulacions de grau, especialment adreçat als alumnes novells. L’objectiu principal és la de proporcionar una eina per “pensar” i “motivar”. Cal diferenciar entre dos tipus d’usuaris del programa, els estudiants i l’administrador. Dels primers ja hem parlat de cóm poden interactuar amb l’eina. Anem ara a fer-ne cinc cèntims de l’usuari administrador. Aquest és l’encarregat d’introduir dades a la base MySQL i de mantenir-ne actualitzat els tests i el glossari mitjançant el web. La resta de continguts que estan guardats a la base de dades (ex. Els tests) els haurà de mantenir via qualsevol gestor de bases de dades MySql. Per accedir-ne s’haurà de logar i podrà triar-ne, mitjançant el web, d’entre mantenir el Glossari i/o els Tests d’autoavaluació (Alta, Baixa i Modificació). Aquesta és la part dinàmica de l’aplicatiu. Per actualitzar la resta s’haurà de fer via Dreamweaver o qualsevol editor de pàgines webs. En quant a la part de programació s’ha utilitzat l’aplicatiu de codi obert EasyPHP, que instal·la d’una vegada el servidor Apache, juntament amb un mòdul per a la programació en PHP, la base de dades MySQL i el seu administrador PhpMyAdmin. Pel disseny el programari Dreamweaver i l’editor de texte UltraEdit. S’ha programat en PHP, Javascript, (X)HTML, Ajax (Asynchronous JavaScript + XML), JQuery i CSS (Cascading Style Sheets).
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi matemàtica
Structural analysis (Engineering) -- Matrix methods
PHP
mySQL
dreamweaver
modelització
epistemologia
matrius
Unitats didàctiques
javascript
Ajax
JQuery
Càlcul matricial
Estructures, Teoria de les -- Mètode de matrius
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters