Citació recomanada per aquest document

Besalú, Xavier. "Per una educació intercultural". . <http://hdl.handle.net/10256/1666>. [Consulta: 26-07-17].