L'Equip ACCEPLAN és un grup d'investigadors i professionals especialitzat en l'estudi de l'accessibilitat als espais, productes i serveis per a persones amb diferents limitacions funcionals, així com el desenvolupament d'estratègies i instruments per a la seva promoció i millora.

L'objectiu d'ACCEPLAN és la millora de l'accessibilitat a través del coneixement i la intervenció, posant de relleu els seus avantatges - integració, qualitat de vida i seguretat- i la seva aplicabilitat en tots els entorns: edificació, transport, espai urbà...