Citació recomanada per aquest document

IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. "Full Tècnic. Conreus Extensius. Comarques de Girona, núm. 20 (2008)". 2009. <http://hdl.handle.net/2072/41222>. [Consulta: 21-10-17].