L'Institut Universitari d'Estudis Europeus (IUEE) és una institució pública creada l'any 1985 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'IUEE està organitzat com un centre interdisciplinari dedicat a l'educació superior, la recerca i la formació i la capacitació en temes europeus o d'interès per a la Unió Europea.

A la seva pàgina web trobareu informació sobre els seus grups de recerca que tracten temes com ara la política exterior europea, governança multinivell a la UE, Justícia, immigració, etc.