Citación recomendada para este documento

Mestre Montserrat, Maria ; Mir Acebrón, Maria ; Puig Moré, Rosa ; DESBOR (Grup de recerca). "Anàlisi socio-ambiental dels usos tradicionals, actuals i futurs de les bordes : prova pilot a la zona del Bosc de Virós (Pallars Sobirà)". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/4077>. [Consulta: 24-04-18].