Recommended citation for this document

Solera Gil, Eva Maria ; Domínguez Ferrer, Alba. "Diagnosi i proposta d'actuació de la casa pairal Can Servitge". Rosell Amigó, Juan Ramón. 2009. <http://hdl.handle.net/2099.1/7201>. [Consulta: 06-07-15].